Wprowadzenie do sieci

iproute2

Co to jest ethernet?

Krótkie "przypomnienie"...

Warstwa fizyczna

100111000111000

Warstwa łącza danych

Ramki ethernetowe

Warstwa sieciowa

Routing i IP

Warstwa transportowa

TCP i UDP

Przydatne komendy


#!/bin/bash

#bounce, bounce
ip link set interfejs down
ip link set interfejs up

IP

Adresy 32-bitowe

Maska

I co z tego wynika?

Dygresja: Klasy prywatne

Konstrukcja network string'a

Konfiguracji sieci na danym interfejsie


#!/bin/bash
ip addr add adres/maska dev interfejs
#usuwanie
ip addr del adres/maska dev interfejs

Routing

W wielki skrócie...


#!/bin/bash
ip route add adres/maska
#usuwanie
ip route del adres/maska

802.1Q VLANs

Co to jest VLAN (Virtual LAN)?

Wydzielona grupa broadcastowa spośród urządzeń fizycznie znajdujących się w sieci

802.1Q

Standard zdefiniowany przez IEEE odnośnie znakowania pakietów przynależnych do poszczególnych VLANów. Polega na dołączeniu specjalnego nagłówka do niezmodyfikowanego oryginalnego pakietu

Konfiguracja w linuxie


#!/bin/bash

ip link add link interfejs name interfejs.vlanid type vlan id vlanid

Bridge


#!/bin/bash

ip link add nazwabridge type bridge
#dodanie interfejsu do bridge'a
ip link set interfejs master nazwabridge

#usuniecie interfejsu z bridge'a
ip link set interfejs nomaster

FIN