Aplikacja dla kierunku

Frontend

Backend

Daemon

  • Rozdzielanie grup
  • Przypomnienia i powiadomienia
  • Synchronizacja plików

Aplikacje natywne

Testowanie

Przechowywanie danych

Usprawnienie współpracy

Frontend CI